[021 ] 22792439 -22792458
تهران ، خیابان پاسداران ، بوستان دهم ، پلاک 121 ، واحد 8 ، طبقه سوم

تغذیه در سالمندان

تغذیه در سالمندان

تغذیه در سالمندان

تغذیه در سالمندان بستگی دارد به اثرات سن و بیماری های همراه این افراد، و بر این اصل استوار است که با افزایش سن تغییرات...