[021 ] 22792439 -22792458
تهران ، خیابان پاسداران ، بوستان دهم ، پلاک 121 ، واحد 8 ، طبقه سوم
نشانی مطب
تهران ، خیابان پاسداران ، بوستان دهم ، پلاک 121 ، واحد 8 طبقه سوم
صفحه اینستاگرام

@dr_modaeinama

پست الکترونیکی

info@drmodaeinama.com

ساعات کاری
روزهای زوج ( شنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه )
صبح از ساعت ۱۰تا ۱ و عصرها از ساعت ۱۵/۳۰تا ۷ شب

مراجعه کنندگان عزیز
جهت دریافت نوبت

– از طریق فرم تماس اقدام نمایید –